Maham

Unocart 2600 یونو کارت ۲۶۰۰ اور درایو آتاری ۲۶۰۰ آتاری ۲۶۰۰

کارتریج اور درایو آتاری UnoCart 2600

احتمالا در گذشته با آتاری ۲۶۰۰ خاطره داشته اید، یا ممکن است نام آن را از قدیمی ترها شنیده باشید. اگر به دنبال زنده کردن خاطرات گذشته خود و تجربه ای دوباره بر روی آتاری ۲۶۰۰ هستید ما به شما UnoCart 2600 را پیشنهاد می کنیم که بدون پیچیدگی و پرداخت هزینه های گزاف تجربه مجددی نه این بار بر روی یک یا چند بازی بلکه هزاران بازی آتاری داشته باشید. ... ادامه مطلب